Jogok, rítusok, ceremóniák

Az Újvilágban járt utazók feljegyzései nagyszerűen láttatják a kakaó­babhoz, illetve a csokoládéiváshoz kapcsolódó furcsa, s alkalman­ként barbár rítusokat, rituálékat és ceremóniákat.
A vallási rítusokat a növény megművelésének különböző fázisai­ban végezték. A maják az istenek tiszteletére mindig megrendezték a magvak elültetésének ünnepét, melynek során feláldoztak egy ka­kaószín foltos szőrű kutyát. Egy másik, bizonyos fokú elhivatottsá­got igénylő gyakorlat során az ültet-vényestől megkívánták, hogy tizenhá­rom éjszakán keresztül tartóztassa meg magát, és ne közeledjen a feleségéhez.

A tizennegyedik éjszakán visszatérhettek asszonyaik­hoz, s csak ezután vetették el a kakaóbabokat. Megint má­sik, némileg véres magvetési ceremónia volt az, amikor a mag­vakat kis edényekbe helyezték, mi­előtt titkos rítusokat végeztek volna a bálvány jelenlétében. Ezt követően az emberi test több pontját megnyitották, s a kifolyó vérrel kenték be rituálisan a bálványt. Girolamo Benzoni tizenhatodik századi olasz történész és utazó fel­jegyezte, hogy az ünnepségek alatt „az egész napot és a fél éjszakát táncolással töltötték, s közben csak kakaót vettek magukhoz". Egy
másik legenda arról beszél, hogy hogyan áldozták fel egy bizonyos labdajáték győztesét. A szerencsétlen férfivel előbb hatalmas mennyiségű csokoládét etettek, hogy „megszínezze a vérét", majd kivágták a szívét, és felajánlották az isteneknek, akiket hitük szerint megtisztelt a csokoládéban gazdag vér.
A csokoládét ezen kívül arcfestékként is használták: az aztékok vallási szertartások alkalmával ékesítették fel magukat. Még a korai spanyol telepesek is úgy hitték, hogy titkos rítusokkal lehet befolyá­solni a jó termést, s maguk is magvető szertartásokat rendeztek. Amióta csak ismerték, a csokoládét a hatalom szubsztanciájának, az istenek ajándékának, a vitalitás és az élet forrásának tekintették.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése